Plakaty

Literatura

Wykorzystana literatura do której odsyłamy celem bliższej informacji dot. autorów projektów, rzadziej innych osób. Tekst z cytowanej literatury z zaznaczeniem strony pracy zwykle jest podawany w sposób sparafrazowany (a nie dosłowny) w opisach głównie w polu "Uwagi".

AKL - Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München-Leipzig: K G Saur, 1992 - do nadal. T.1 w tej edycji ukazał się w 1992 (początek edycji 1983 w NRD) i jest kontynuowany do teraz, największy i najlepszy słownik artystów świata, edycja obejmie ponad 200 tomów z licznymi dodatkami i indeksami, do grudnia 2007 ukazało się ponad 100 tomów i wiele tomów dodatków i indeksów.

AKL. Index
- Allgemeines Kunstlerlexikon. Bio-bibliographischer Index A-Z. T.1-12. Wydanie 2. München-Leipzig: K G Saur, 2007-2009 (tylko w przypadku t. 1 podajemy wydanie 1 z 1999).

Dramat obcy 2007
- Stanisław Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej: Dramat obcy w Polsce 1966-2002. Premiery, druki, egzemplarze. Informator. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007.

Dramat polski 2014
- Stanisław Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej: Dramat polski 1765-2005. T. 1-3. Warszawa: Instytut Teatralny, 2014.

Franciszek Starowieyski 2003
- Franciszek Starowieyski. Plakaty, retrospektywa. Z kolekcji Piotra Dąbrowskiego i Agnieszki Kulon = Posters, retrospective presentation. From the collection of Piotr Dąbrowski & Agnieszka Kulon. Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur, 2003.

Freudenreich 2008
- M. Freud & E. N. Reich. Plakaty. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2008.

Fryderyk Chopin 2010
- Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym = Fryderyk Chopin in artistic posters. Warszawa: Wydawnictwo Edytor, 2010.

Grabowski 1998
- Tadeusz Grabowski: Śląska szkoła plakatu. Katowice: Urząd Miasta, [1998].

Henryk Tomaszewski 2014 - Henryk Tomaszewski. Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki; Bosz, 2014.

Hołdanowicz 2009 - Leszek Hołdanowicz: Plakaty, grafikony, varia = Varia, graphicons, varia. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, cop. 2009.

Hubert Hilscher 2015 - Hubert Hilscher. Warszawa: Muzeum Plakatu, 2015.

Jan Lenica 1981 - Jan Lenica. Plakat- und Filmkunst. Berlin: Frölich & Kaufmann, cop. 1981.

Jan Młodożeniec 2001 - Jan Młodożeniec (1929-2000). PortArt. Próba spojrzenia na spuściznę artysty. Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 18 maja-17 czerwca 2001, Galeria Wozownia, Toruń 31 sierpnia - 30 września 2001. Katowice: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2001.

Józef Mroszczak 1976 - Józef Mroszczak : [1910-1975 / Plakaty / Posters]. Wystawa plakatów zorganizowana przez Krajową Agencję Wydawniczą i PP Desa, Galeria PP Desa "Zapiecek" Warszawa 9-27 czerwca 1976 = An exhibition of posters organized by the National Publishing Agency KAW and the Desa State Enterprice at the Zapiecek Desa Gallery, Warsaw June 9-27, 1976. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976.

Jura 2013 - Jura. Remanent 1962-2013. 45 lat pracy pedagogicznej, 50 lat pracy zawodowej, razem 95 lat [...]. Katowice : Akademia Sztuk Pięknych, [2013].

Katalog 1972
- Katalog polskich plakatów politycznych z lat 1944-1948 w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Opr. Halina Hryńczuk i Alicja Żendara. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego , 1972.

KPPF
- Katalog polskich plakatów filmowych. Warszawa: Filmoteka Polska, 1972-1989 (1972, 1973, 1974, 1975, 1976-1977. Suplement do KPPF 1975, 1978-1979, 1980, 1981, 1982, 1983-1984-1985, 1986, 1987, 1988).

LPAK
- Leksykon polskich artystów karykatury 1945-2013. Warszawa: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, 2013.

Maciej Urbaniec 2005
- Maciej Urbaniec (1925-2004). Gioconda to ja... Wystawa ze zbiorów własnych 2 marzec - 3 kwiecień, Galeria Nowa w Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa, 2005. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie; Muzeum Narodowe, 2005.

Maciej Urbaniec 2006 – Maciej Urbaniec. Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych, 2006.

Maciej Urbaniec 2017 - Maciej Urbaniec. Plakaty = posters. Olszanica: Wydawnictwo Bosz Szymanik i Wspólnicy, 2017.

Mieczysław Górowski 2004 - Mieczysław Górowski. Plakaty Posters 1968-2003. Kraków: Rzecz Piękna, 2004.

Mieczysław Wasilewski 2018 - Mieczysław Wasilewski. PLAKAT&... Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT, cop. 2018.

Mistrzowie 2012
- Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Katalog-wybór. Opracowanie Henryka Olszewska-Jarema, Anna Sarna. Katowice: Muzeum Śląskie, 2012.

Plakat cyrkowy 1983
– Plakat cyrkowy. Warszawa-Wilanów Maj - Wrzesień 1983. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie; Zakład Widowisk Cyrkowych, 1983.

Plakat chopinowski 1999 - Maria Grońska, Anna Zabrzeska-Pilipajć: Plakat chopinowski. Wystawa w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. 10 września-31 października 1999 Muzeum Plakatu w Wilanowie. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 1999.

Plakat sportowy 1972 - Plakat sportowy w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1972.

Plakat z krakowskiej ASP - Plakat z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 1899-2003. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, cop. 2004.

Plakat wojskowy 2015 - Plakat wojskowy w Zbiorach Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej = Military poster in the Special Collection's Department of the Central Military Library. Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015.

Polski film animowany 2008
- Polski film animowany. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2008.

Roman Cieślewicz 1981
- Roman Cieślewicz - plakaty, fotomontaże. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu [...] 1981. Opracowali Zdzisław Schubert, Wanda Nelke. Poznań: Muzeum Narodowe, 1981.

Roman Cieślewicz 2006 - Roman Cieślewicz 1930-1996. Poznań: Muzeum Narodowe, cop. 2006.

Szrodt 2020 - Katarzyna Szrodt: Polscy artyści plastycy w Kanadzie 1939-1989. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020.

ŚSP
- Śląska szkoła plakatu. Opracował Tadeusz Grabowski. Katowice: Urząd Miasta, ca 1999.

T. Grabowski 2000
– T. Grabowski 2000. Plakaty = posters [tytuł okładkowy Tadeusz Grabowski]. Katowice: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, [2000].

Tadeusz Jodłowski 2011
- Tadeusz Jodłowski. Plakaty, fotomontaże, znaki = Posters, photomontages, logos. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, cop. 2011.

Waldemar Świerzy 2012
- Waldemar Świerzy w 80 rocznicę urodzin, w 60 lecie twórczości = On 80th birth anniversary, on 60 years of creative work. Tytuł okładkowy: Świerzo malowane.  Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2012.

Wiktor Górka 2001 - Wiktor Górka czyli taaaka Ryba! Wystawa. Listopad 2001 - styczeń 2002. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2001.

Witold Janowski 2005 - Witold Janowski. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2005.

Żądło propagandy PRL-u 1945-1956
- Maria Kurpik: Żądło propagandy PRL-u 1945-1956. Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2001.