Plakaty
Numer katalogowy: pla00482
Typ/Type:plakat
Hasło/Reference/Entry:plakat polityczny
Autor/Author:Marek Mosiński
Tytuł/Title:W jedności siła [Układ Warszawski]
Data powstania/Dating:1980
Wydanie/Edition:-
Adres wydawniczy i drukarski/Publisher's and printer's imprint:KAW KATOWICE ZGK 656/3/80 10 000+150 S-7
Nakład/Circulation:10150
Sygnatura/Signature:mosiński
Technika druku/Technique:Offset barwny
Wymiary w cm, format/Size in cm:99x68 cm (B1)
Stan/Condition:Plakat w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów i rogów
Informacje o autorze/Information about an author:Marek Mosiński (20.08.1936 Warszawa - 6.05.1998 Katowice) grafik użytkowy (głównie grafika wydawnicza) i przede wszystkim plakacista, nadto zajmował się też rysunkiem, malarstwem i grafiką warsztatową. Studiował w latach 1956-1962 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie Oddział w Katowicach (późniejsza Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach), dyplom z wyróżnieniem w 1962 w pracowni docenta Bogusława Góreckiego i profesora Aleksandra Raka. W latach 1964-1968 wykładowca na macierzystej uczelni. Liczne wystawy i nagrody w tym: Nagroda im. T. Trepkowskiego 1964 i 1987; III nagroda Ogólnopolskie Biennale Plakatu (OBP, BPP) Katowice: 1. OBP 1965, 4. OBP 1971 i 10. BPP 1983; Nagroda Roku za Najlepszy Plakat Warszawy 1983 i 1989; Złoty Medal (zbiorowy) Internationale Buchkunst-Ausstellung (IBA) Lipsk 1965; I i IV nagroda Międzynarodowa Wystawa Plakatu Zoologicznego Bratysława 1970; Złoty Medal 7. Espomanifestur Katania 1974; nagroda Targi Turystyczne Utrecht 1976. Plakatem zajmował się od 1961 i zaprojektował ponad 300 plakatów głównie społecznych i politycznych, reklamowych, muzycznych, imprezowych i wystawowych, sportowych i turystycznych i jedynie ca 30 filmowych.
Cena/Price:700
Motyw/Theme:gołąbek pokoju/mapa/flaga Polski/flaga ZSRR/flaga Czechosłowacji/flaga Węgier/flaga Rumunii/flaga Bułgarii/flaga NRD
Numer katalogowy/Number:pla00482