Plakaty
Numer katalogowy: pla00431
Typ/Type:plakat
Hasło/Reference/Entry:plakat turystyczny
Autor/Author:Paweł Udorowiecki (fotografia Stanisław Gadomski)
Tytuł/Title:Folklor Górnego Śląska. Stroje z okolic Dąbrówki Wielkiej [Piekary Śląskie]
Data powstania/Dating:1974
Wydanie/Edition:-
Adres wydawniczy i drukarski/Publisher's and printer's imprint:WOJEWÓDZKI OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W KATOWICACH it. ZDJĘCIE: STANISŁAW GADOMSKI. OPR. GRAF. PAWEŁ UDOROWIECKI. WAG ŁÓDŹ Druk RSW "Prasa-Książka-Ruch." PZGraf. Łódź Z-945/74. C-8/1760 3150 egz.
Nakład/Circulation:3150
Sygnatura/Signature:ZDJĘCIE: STANISŁAW GADOMSKI. OPR. GRAF. PAWEŁ UDOROWIECKI
Technika druku/Technique:Offset barwny
Wymiary w cm, format/Size in cm:98x68 cm (B1)
Stan/Condition:Plakat w dość ładnym stanie, nieco uszkodzone boczne marginesy.
Informacje o autorze/Information about an author:Paweł Udorowiecki (ur. 22.09.1944 Bytom - 2002) grafik użytkowy i plakacista, malarz. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, dyplom w 1969 u profesora Henryka Tomaszewskiego. Liczne wystawy i nagrody, uczestnik szeregu edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie i Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, tamże I i III nagroda 6. BPP 1975 (temat polityczny), Nagroda im. T. Trepkowskiego 1970 i 1975. Plakatem zajmował się przede wszystkim w okresie 1969-1981, potem głównie malarstwem. Autor głównie plakatów politycznych, społecznych, imprezowych, teatralnych, wystawowych i muzealnych i jedynie 2 plakatów filmowych.
Uwagi/Comments:Dąbrówka Wielka do 1973 samodzielna jednostka podziału administracyjnego (osiedle), od 1973 część miasta Brzeziny Śląskie, które włączono od 1975 do miasta Piekary Śląskie. Fotografia autorstwa Stanisława Gadomskiego. - Stanisław Gadomski (1929 Sosnowiec - 9.08.2013 Katowice) grafik, rysownik, fotograf i fotoreporter, ukończył Akademię Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie w 1954, początkowo grafik, później poświęcił się fotografii, związany z "Trybuną Robotniczą" w latach 1960-1970, potem z tygodnikiem "Panoramą", w dorobku m.in. wystawy indywidualne i wydane albumy oraz wyróżnienie w konkursie World Press Photo w 1962.
Cena/Price:300
Motyw/Theme:typ ludowy/typy ludowe/kostiumologia/strój ludowy/stroje ludowe/etnografia
Miejscowość/Town/City:Piekary Śląskie (Dąbrówka Wielka)
Numer katalogowy/Number:pla00431