Plakaty
Numer katalogowy: pla00312
Typ/Type:plakat
Hasło/Reference/Entry:plakat turystyczny
Autor/Author:Franciszek Bunsch
Tytuł/Title:it Na szlakach turystycznych województwa chełmskiego
Data powstania/Dating:1979
Wydanie/Edition:Wydanie 1 (jedyne)
Adres wydawniczy i drukarski/Publisher's and printer's imprint:KAW Kraków 1979. Proj. graf. FRANCISZEK BUNSCH.DN-72, zam. nr 5385/79. I-21/798. 5000+100.
Nakład/Circulation:5100
Sygnatura/Signature:-
Technika druku/Technique:Offset barwny
Wymiary w cm, format/Size in cm:98x67 cm (B1)
Stan/Condition:Plakat w dość ładnym stanie, złożony, nieco uszkodzone marginesy, niewielki ubytek na prawym marginesie, przekłucia w rogach.
Informacje o autorze/Information about an author:Franciszek Bunsch (ur. 9.08.1926 Bielsko) malarz, grafik warsztatowy i użytkowy (grafika wydawnicza), rysownik, twórca licznych ekslibrisów, także plakacista, pedagog. Studiował w latach 1941-1943 w Staatliche Kunstgewerbeschule (Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego) w Krakowie, następnie w latach 1945-1949 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie, absolutorium w 1949 u profesora Eugeniusza Eibischa, dyplom w 1955 u docenta Ludwika Gardowskiego po czym odbył dwuletni staż w Akademii Výtvarných Umění w Pradze. Od 1952 wykładowca w ASP w Krakowie, od 1990 profesor zwyczajny. Liczne wystawy i nagrody. Autor licznych map panoramicznych oraz kilku turystycznych w formie plakatów.
Uwagi/Comments:Mapa turystyczna z zaznaczonymi m.in. ważniejszymi obiektami zabytkowymi, na dolnym marginesie herby miast województwa.
Cena/Price:300
Motyw/Theme:mapa/herb/herby
Słowa kluczowe/Keywords:turystyka
Miejscowość/Town/City:Chełmskie
Numer katalogowy/Number:pla00312