Plakaty
Numer katalogowy: pla00031
Typ/Type:plakat
Hasło/Reference/Entry:plakat cyrkowy
Autor/Author:Hubert Hilscher
Tytuł/Title:Cyrk (lew stojący na słowie cyrk) / (lew "liściasty")
Data powstania/Dating:(1967) - wznowienie ca 1969-1971
Wydanie/Edition:Wydanie 3 (?) ca 1969-1971
Adres wydawniczy i drukarski/Publisher's and printer's imprint:WAG
Nakład/Circulation:-
Sygnatura/Signature:HUBERT HILSCHER
Technika druku/Technique:Offset barwny
Wymiary w cm, format/Size in cm:98x67 cm (B1)
Stan/Condition:Plakat w ładnym stanie, bardzo nieznaczne przekłucia w rogach.
Informacje o autorze/Information about an author:Hubert Hilscher (25.10.1924 Warszawa - 19.09.1999 Warszawa) grafik użytkowy (grafika wydawnicza), wybitny plakacista. Studiował od 1949 na Wydziale Grafiki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (WSSP), w latach 1950-1955 na Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, dyplom w 1955 w pracowni profesora Tadeusza Kulisiewicza. Kierownik artystyczny w latach 1961-1970 Wydawnictwa Artystyczno-Graficznym (WAG); 1959-1961 czasopisma Przegląd Kulturalny; 1962-1983 czasopisma Projekt (opracował 140 numerów), opracował graficznie ca 150 książek. W stanie wojennym opracowywał graficznie wydawnictwa niezależne. Liczne wystawy i nagrody w tym: Międzynarodowe Biennale Grafiki Użytkowej Lublana 1964; Srebrny Medal Mostra Internationale di Manifesto Turistico Mediolan 1967 i 1970; Nagroda Roku za Najlepszy Plakat Warszawy 1973, 1975, 1980; Srebrny Medal Międzynarodowe Biennale Plakatu Lahti 1981; nadto za grafikę książkową: Internationale Buchkunst-Ausstellung (IBA) Lipsk 1982; liczne nagrody w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (PTWK) na Najpiękniejszą Książkę Roku. Autor ca 300 plakatów głównie wystawowych i muzycznych, także kilkunastu plakatów cyrkowych (1964-1979) i filmowych (1957-1959 i 1967); zob. Hubert Hilscher 2015.
Literatura/Literature:Plakat cyrkowy 1983 poz. 36, Hubert Hilscher 2015 katalog poz. 109 (ilustracja nr 39).
Uwagi/Comments:Lion standing on the word of cyrk/circus. "Leafy" lion. Rzadki plakat. Prawdopodobnie faktycznie trzecie wydanie z lat ca 1969-1971. Hubert Hilscher 2015 katalog poz. 109 podaje, że plakat miał 4 wydania: 1) 1967 (nakład 6000), 2) 1968 (nakład 3450), 3) 1972 (nakład 4000), 4) 1974 (nakład 4000) oraz nienotowane w tym katalogu inne niż nasze 5) wydanie z 1978. Uwzględniając nasze wydanie plakat miał co najmniej sześć wydań. Hubert Hilscher był cenionym autorem polskiego plakatu cyrkowego.
Cena/Price:900
Motyw/Theme:lew
Numer katalogowy/Number:pla00031