Plakaty
Numer katalogowy: pla00210
Typ/Type:plakat
Hasło/Reference/Entry:plakat społeczny / plakat imprezowy
Autor/Author:Wojciech Barylski
Tytuł/Title:IX Dni Techniki Regionu Częstochowskiego NOT Częstochowa 1974
Data powstania/Dating:1974
Wydanie/Edition:Wydanie 1 (jedyne)
Adres wydawniczy i drukarski/Publisher's and printer's imprint:Udziałowa 1918 18 .04.1974r. H-21 500
Nakład/Circulation:500
Sygnatura/Signature:-
Technika druku/Technique:Offset barwny
Wymiary w cm, format/Size in cm:76x51 cm (ca A1)
Stan/Condition:Plakat w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie lewego górnego rogu.
Informacje o autorze/Information about an author:Wojciech Barylski (20.07.1929 Częstochowa - 1.07.1999 Częstochowa) architekt, grafik warsztatowy i grafik użytkowy, medalier, malarz, projektant wnętrz i rysownik, znany i ceniony twórca ekslibrisu (twórczość w latach 1946-1987), także plakacista. Studiował w latach 1948-1953 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz w latach 1948-1958 jako wolny słuchacz na Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie, członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) od 1954, związany z Krakowem i Częstochową. Nagrody głównie w dziedzinie ekslibrisu w tym: dyplom honorowy 1963 i medale 1967 i 1984 Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Malbork; nagroda Konkurs na Ekslibris "In Memoriam Valentin Le Campion" Paryż 1962. Wystawiał prace na Międzynarodowym Biennale Grafiki (MBG) w Krakowie 1960, 1962, 1964. Autor kilkunastu głównie imprezowych plakatów o tematyce częstochowskiej w latach 60. i 70. XX w.; zob. AKL t.7 s.328 i inne materiały.
Cena/Price:180
Miejscowość/Town/City:Częstochowa miasto
Numer katalogowy/Number:pla00210